IFP Vietnam Alumni

Huy động và kết nối nội lực để tạo cơ hội cho sự phát triển bền vững của cộng đồng.

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Welcome to IFP Vietnam Alumni Website

QUY TRÌNH GỬI TIN BÀI LÊN WEBSITE

Print PDF
There are no translations available.

Vui lòng hướng đọc hướng dẫn này trước khi gửi tin bài lên website.
Last Updated on Sunday, 14 June 2009 01:17 Read more...
 

E-books tham khảo

Print PDF
There are no translations available.

Các anh chị có thể đăng ký 1 tài khoản tại địa chỉ :http://www.ebook.edu.vn để truy cập một số lượng khá lớn sách ebook miễn phí cho nhiều lĩnh vực.

Lưu ý: Thành viên đăng ký cần ít nhất 24 tiếng đồng hồ mới có thể download được sách nên tôi đề nghị các anh chị đăng ký sẵn 1 tài khoản và đăng nhập khi cần. 

Last Updated on Sunday, 14 June 2009 01:16
 

ABCD Workshop at An Giang University,2007

Print PDF
There are no translations available.

Training workshop on Asset Based and Community driven development (ABCD), at An Giang University, December 2007
Last Updated on Friday, 23 May 2008 08:03 Read more...
 

NỘI DUNG HỌP ALUMNI 2008

Print PDF
There are no translations available.

BIÊN BẢN NỘI DUNG HỌP ALUMNI 2008

Last Updated on Sunday, 21 June 2009 17:19 Read more...
 

Welcome to IFP Vietnam Alumni Website

Print PDF
There are no translations available.

CHÚNG TÔI LÀ AI?

Hội cựu sinh viên chương trình IFP Việt nam là một tổ chức tình nguyện phi lợi nhuận. IFP (Chương trình học bổng quốc tế dành cho học giả của Quỹ Ford) là chương trình trao đổi học giả do Quỹ Ford tài trợ, điều hành hoạt động bởi Trung tâm Trao đổi Giáo dục với Việt nam (CEEVN). Các cựu sinh viên IFP Việt nam là những người đã đạt học bổng sau đại học để học Tiến sĩ hay Thạc sĩ ở nước ngoài và đã trở về Việt nam để đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng. Chúng tôi là hàng trăm học giả, những người đang cống hiến bàn tay, khối óc và trái tim để hàn gắn những vết thương của những người bị mắc bệnh (HIV/AIDS...) và huy động nội lực để phát triển cộng đồng.

Chúng tôi là những người con của các dân tộc ít người: Chăm, Ê đê, Gia rai, Tày, Mường, Nguồn,...

Chúng tôi là giáo viên, bác sĩ, chuyên viên, giảng viên, doanh nhân, công chức, và các nhân viên tư vấn cộng đồng, những người đang mong muốn chia sẻ cơ hội cho những người khác.

CHÚNG TÔI LÀM GÌ?

Tôn chỉ mục đích của chúng tôi:“Huy động nội lực để tạo cơ hội cho sự phát triển bền vững của cộng đồng.

CHÚNG TÔI CÓ THỂ LÀM Ở ĐÂU?

Chúng tôi có thể hỗ trợ kiến thức và kỹ năng cho cộng đồng,cơ quan quản lý nhà nước, và doanh nghiệp hướng tới phát triển cộng đồng.

KHI NÀO CHÚNG TÔI CÓ THỂ LÀM?

Căn cứ vào nhu cầu, các đại diện của các cộng đồng có thể liên hệ với chúng tôi để xác định rõ thời gian và công việc.

CHÚNG TÔI HỖ TRỢ NHƯ THẾ NÀO?

Chúng tôi có thể chia sẻ những nguồn vốn có được thông qua các dự án. Những giá trị chúng tôi chia sẻ không chỉ là "tiền", chúng còn nhiều hơn thế nữa.

-----------------------------------------

WHO ARE WE ?

IFP Vietnam Alumni Association is a volunteer not-for-profit organization. IFP (Ford Foundation International Fellowships Program) is a scholars exchange program by Ford Foundation operated by the Center for Education Exchange with Vietnam (CEEVN). IFP Vietnam Alumni are scholars who won the graduate scholarships to study PhD. or Master abroad and returned Vietnam to contribute for community development. We are hundreds of scholars who are contributing their head, hands and hearts to heal the hurt of infected people (HIV/AIDS...) and promote indigenous powers for community development.

We are sons and daughters of ethnic peoples in Vietnam: Cham, Ede, J'rai, Tay, Muong, Nguon, etc.

We are teachers, doctors, specialists, faculty, businessmen, civil servants, and community consultants who eager to share opportunities for others.

 

WHAT DO WE DO ?

Our mission:To mobilize our assets to create opportunities for the sustainable advancement of marginalized communities.”

We focus on consulting, researching, preparing RFP, and social networking.

WHERE CAN WE DO?

We can support knowledge and skills to any developing community, government agency, and business for sustainable development.

WHEN CAN WE SUPPORT YOU ?

In demand, any of whom represents a community should contact us for a timely schedule, and tasks.

HOW CAN WE SUPPORT YOU ?

We can share our gifted assets over our activities on projects. The values we can share are not just the "money", they are more than just as is.

Last Updated on Friday, 11 May 2012 21:43
 


Page 54 of 55

IFP Alumna Login


Banner

IFP Alumni Sponsors & Partners

Sponsor's Links:
Center for Educational Exchange with Vietnam (CEEVN)
For International Fellowships Program.
IFP International Alumni Website
Ford Foundation International Fellowships Program.
Banner
Partners' Links: