IFP Vietnam Alumni

Huy động và kết nối nội lực để tạo cơ hội cho sự phát triển bền vững của cộng đồng.

  • Tăng kích thước chữ
  • Kích thước chữ mặc định
  • Giảm kích thước chữ
Welcome to IFP Vietnam Alumni Website

IFP by ACLS

In PDF.
Lần cập nhật cuối lúc Chủ nhật, 21 Tháng 6 2009 17:04 Đọc thêm...
 

Place for publishing your researches

In PDF.
Lần cập nhật cuối lúc Chủ nhật, 21 Tháng 6 2009 17:24 Đọc thêm...
 

E-books tham khảo

In PDF.

Các anh chị có thể đăng ký 1 tài khoản tại địa chỉ :http://www.ebook.edu.vn để truy cập một số lượng khá lớn sách ebook miễn phí cho nhiều lĩnh vực.

Lưu ý: Thành viên đăng ký cần ít nhất 24 tiếng đồng hồ mới có thể download được sách nên tôi đề nghị các anh chị đăng ký sẵn 1 tài khoản và đăng nhập khi cần. 

Lần cập nhật cuối lúc Chủ nhật, 14 Tháng 6 2009 01:16
 

QUY TRÌNH GỬI TIN BÀI LÊN WEBSITE

In PDF.
Vui lòng hướng đọc hướng dẫn này trước khi gửi tin bài lên website.
Lần cập nhật cuối lúc Chủ nhật, 14 Tháng 6 2009 01:17 Đọc thêm...
 

NỘI DUNG HỌP ALUMNI 2008

In PDF.

BIÊN BẢN NỘI DUNG HỌP ALUMNI 2008

Lần cập nhật cuối lúc Chủ nhật, 21 Tháng 6 2009 17:19 Đọc thêm...
 


Trang 54 trong tổng số 55

IFP Alumna Login


Bảng quảng cáo

IFP Alumni Sponsors & Partners

Sponsor's Links:
Center for Educational Exchange with Vietnam (CEEVN)
For International Fellowships Program.
IFP International Alumni Website
Ford Foundation International Fellowships Program.
Bảng quảng cáo
Partners' Links: