IFP Vietnam Alumni

Huy động và kết nối nội lực để tạo cơ hội cho sự phát triển bền vững của cộng đồng.

  • Tăng kích thước chữ
  • Kích thước chữ mặc định
  • Giảm kích thước chữ
Home Liên lạc với chúng tôi!
Contacts
Contact Details for this Web site
# Tên Chức vụ Số điện thoại Điện thoại di động Fax
1 Ban quản trị Website Head of ICT- Library Team +84.8.37361086
2 Đại diện khu vực miền bắc
3 Đại diện khu vực miền trung
4 Đại diện khu vực Tây nguyên
5 Đại diện khu vực Đông nam bộ(TP. HCM)
6 Đại diện khu vực Tây nam bộ

IFP Alumna Login


Bảng quảng cáo