IFP Vietnam Alumni

Huy động và kết nối nội lực để tạo cơ hội cho sự phát triển bền vững của cộng đồng.

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Contact us! Ban quản trị Website
Ban quản trị Website
Head of ICT- Library Team

Address:
Vườn ươm Doanh nghiệp CNC -
Saigon Hi-Tech Business Incubator (SHBI)
Lot K1-G3, D1 Road, Saigon Hi-Tech Park,
Tan Phu ward,
District 9
Ho Chi Minh City
700000
Vietnam

Telephone: +84.8.37361086

Information: Please contact us for issues related to the website and general information. Otherwise, please contact your nearest contact persons for local supports.
Thank you! (Vui lòng liên hệ chúng tôi về những vấn đề liên quan đến website và thông tin tổng quát. Nếu cần sự trợ giúp gần nhất, xin vui lòng liên hệ với những đại diện tại khu vực.)
Xin cảm ơn!

 


IFP Alumna Login


Banner