IFP Vietnam Alumni

Huy động và kết nối nội lực để tạo cơ hội cho sự phát triển bền vững của cộng đồng.

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Grants Cơ hội: sáng kiến hỗ trợ nhân rộng các phương pháp tiếp cận vệ sinh môi trường và vệ sinh cá nhân

Cơ hội: sáng kiến hỗ trợ nhân rộng các phương pháp tiếp cận vệ sinh môi trường và vệ sinh cá nhân

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Quan hệ đối tác Cấp nước và Vệ sinh Nông thôn trong hỗ trợ Chương trình Mục tiêu Quốc gia về Cấp nước sạch và Vệ sinh Môi trường Nông thôn

Kêu gọi gửi đề xuất – (giai đoạn đưa ra khái niệm) – 11 tháng 6 năm 2010

Cơ sở

Quan hệ đối tác Cấp nước và Vệ sinh Nông thôn (RWSSP) được thành lập nhằm tạo ra một cơ chế cộng tác để nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực trongCN&VSNT thông qua điều phối và hài hòa hóa hỗ trợ cho các chính sách của Chính phủ, cho CTMTQG NS&VSMTNT và các chương trình khác. Mục đích của đối tác là “giảm nghèo nông thôn và cải thiện điều kiện sống của người dân nông thông qua tiếp cận chung, bền vững và có khả năng chi trả đối với các dịch vụ CN&VSNT”. RWSSP phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Thường trực CTMTQG, ở cấp tỉnh và cấp trung ương cũng như các đối tác trong Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Mục tiêu

Mục tiêu chung của Sáng kiến hỗ trợ nhân rộng các phương pháp tiếp cận vệ sinh môi trường và vệ sinh cá nhân (Sáng kiến) là để nhân rộng và đưa các thực tiễn thành công giúp tăng mức độ tiếp cận vệ vệ sinh và cải thiện hành vi vệ sinh cá nhân ở các vùng nông thôn Việt Nam trở thành thông lệ nhằm đạt được các mục tiêu quốc gia về vệ sinh.

Chúng tôi biết rằng đã có nhiều kinh nghiệm thành công về thúc đẩy tiếp cận vệ sinh và cải thiện hành vi vệ sinh cá nhân ở qui mô nhỏ nhưng chưa được áp dụng trên diện rộng. Đã có nhiều thách thức trong quá trình nhân rộng các các tiếp cận trước đây. Do vậy cần xác định phương pháp tiếp cận nào có thể áp dụng được trên diện rộng và đảm bảo các phương pháp tiếp cận đó trở thành thông lệ/ thực hành bình thường.

Ứng viên thích hợp – Ai có thể gửi đề xuất

Bao gồm: các tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức phi chính phủ, các doanh nghiệp tư nhân và nhà nước đóng tại Việt Nam. Các tổ chức Việt Nam trong nước có thể kết hợp với tổ chức nước ngoài nếu thấy phù hợp.

Phạm vi và thời gian – Những gì được hỗ trợ và hỗ trợ trong bao lâu

Phạm vi hỗ trợ -vệ sinh hộ gia đình và vệ sinh cá nhân, bao gồm cả rửa tay với xà phòng ở các vùng nông thôn. Các hoạt động can thiệp có thể gồm: tiếp thị xã hội, thị trường, công nghệ và nội dung hướng dẫn hoặc kết hợp các yếu tố trên. Mắc dù nội dung trọng tâm tập trung vào tiêu hủy phân người an toàn và thay đổi hành vi vệ sinh cá nhân, nhưng các khái niệm nhằm lồng ghép quản lý chất thải chăn nuôi (xử lý nước thải và quản lý chất thải rắn) đều thích hợp cho đề xuất.

Thời gian thực hiện các hoạt động can thiệp: từ 1 đến 3 năm – ngân sách chỉ nằm trong giới hạn 3 năm.

Các tiêu chí để Đề xuất được xem xét đánh giá

Các tiêu chí chính mà Đề cương khái quát phải đạt được bao gồm:

· Giải thích rõ về phương pháp tiếp cận đã được thí điểm như thế nào, chứng minh hiệu quả đã thực hiện ở những đâu

· Đã được áp dụng và nhắm đến xu hướng tạo thành thông lệ sử dụng các lực lượng thị trường, các cách tiếp cận cộng đồng, các can thiệp điều chỉnh hay tổng hợp các yếu tố trên.

· Đưa ra một kế hoạch (đề cương) mang tính thuyết phục về cách nhân rộng phương pháp tiếp cận đó sao cho thật hiệu quả và tiết kiệm.

· Đã dựa trên đánh giá thực về môi trường thuận lợi

· Đã dựa trên hợp tác và đối tác tin cậy ở cấp địa phương với kết cấu công, tư và dựa vào cộng đồng – nên hướng đến một đề xuất chung

· Giải thích rõ làm thế nào để các cơ quan tham gia thực hiện ở qui mô sẽ chấp nhận cách tiếp cận được đề xuất.

Thủ tục pháp lý

Đầu tiên,yêu cầu một bản đề cương ở mức khái niệm đơn giản với khoảng 5 trang kèm theo 1/2 trang tóm tắt rõ ràng (tối đa không quá 10 trang) bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh. Không có mẫu chuẩn nào về xây dựng đề xuất khái niệm nhưng phải thể hiện rõ những nội dung sau:

· Cơ sở: Thông tin chung về phương pháp tiếp cận được đề xuất (đã được áp dụng ở đâu, thành công và có tiềm năng nhân rộng); các yếu tố chủ chốt của đề xuất phải bao gồm cả cách nhân rộng như thế nào/tạo xu hướng (địa bàn ưu tiên để nhân rộng) trong Chương trình mục tiêu quốc gia và các đầu ra, kết quả và có thể thực hiện là gì.

· Thiết kế: Cần làm gì để chuyển từ đề xuất khải niện đơn giản sang đề tài; cách thiết lập các mối liên kết chính thức với các đối tác của CTMTQG như thế nào…

· Chi phí và thời gian thực hiện: Không cần lập ngân sách chi tiết nhưng phải thể hiện phân bổ đầu mục ngân sách và khung thời gian thực hiện.

· Đối tác tham gai và quá trình tham vấn: Nêu rõ các đối tác của CTMTQG và các đối tác khác và giải thích cách họ đã được tham vấn và cam kết như thế nào để làm việc với đơn vị đề xuất. Không cần thỏa thuận chính thức tại giai đoạn này nhưng cần thảo luận ban đầu để đảm bảo khả năng nhân rộng.

· Rủi ro và giảm thiểu: Đánh giá mọi rủi ro lớn và đề xuất biện pháp giảm thiểu. Bao gồm cả cân nhắc mức độ thực tế của đề xuất.

Ngân sách

Tổng ngân sách cho mỗi đề xuất tối đa là USD 250.000, Những đề xuất thành công sẽ có điều kiện xin thêm kinh phí. Việc xây dựng các đề xuất tài sẽ dựa vào các định mức chi thông thường của Chính phủ Việt Nam và UN/EU. Việc dàn xếp và thỏa thuận hợp đồng sẽ được thống nhất ở giai đoạn đề tài. Cấp Ngân sách cho các đề xuất thông qua (AusAid, Danida, Netherlands, DiFD).

Định mức chi

Sáng kiến này thuộc khung Chương trình MTQG, các phương pháp tiếp cận thành công nhằm áp dụng cho CTMTQG. Do vậy mọi định mức chi sẽ áp dụng theo định mức chi của Chính phủ/CTMTQG (TTLT số 80/2007/TTLT-BTC-BNN và 48/2008/TTLT-BTC-BNN). Các định mức chi không bao gồm trong 2 thông tư trên sẽ được áp dụng theo thông tư Bộ Tài chính số 219/2009. Trong trường hợp mức chi cụ thể không bao gồm trên các thông tư trên, có thể tham khảo định mức UN-EU cập nhật năm 2009. Phí cho chuyên gia quốc tế sẽ dựa vào mức trả hiện hành trên thị trương tại Việt Nam.

Nộp đề xuất

Đề xuất phải nộp cho Văn phòng điều phối Quan hệ đối tác Cấp nước và Vệ sinh Nông thôn muộn nhất là ngày 11/7/2010 (bằng tiếng Anh và tiếng Việt). Sau hạn nộp trên, mọi đề xuất sẽ không được chấp nhận. Đề xuất xin gửi về địa chỉ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Sau khi đề cương khái niệm được chấp thuận, bên nộp đề xuất sẽ được yêu cầu xây dựng đề cương chi tiết hơn. Thời hạn đưa ra yêu cầu là: 1/9/2010. Bên phía đề xuất sẽ nộp đề cương chi tiết muộn nhất là ngày 29/10/ 2010. Sau khi đề cương được tiếp nhận, sẽ dàn xếp với Bên đề xuất để hoàn thành hợp đồng. Thời gian dự kiến 30/11/2010. Công việc sẽ bắt đầu triển khai theo lịch trình thống nhất.

Mọi thông tin chi tiết, liên hệ Văn phòng điều phối Quan hệ đối tác Cấp nước và Vệ sinh Nông thôn, ĐT: 04 37711422, địa chỉ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Last Updated on Tuesday, 22 June 2010 15:52  

IFP Alumna Login


Banner