IFP Vietnam Alumni

Huy động và kết nối nội lực để tạo cơ hội cho sự phát triển bền vững của cộng đồng.

  • Tăng kích thước chữ
  • Kích thước chữ mặc định
  • Giảm kích thước chữ
Home Giáo dục Lop Tap Huan Thong Tin Bao Chi

Lop Tap Huan Thong Tin Bao Chi

Email In PDF.

Thông báo về công văn chiêu sinh số 3800/BGDĐT-VP của Bộ Giáo dục Đào tạo về tập huấn nghiệp vụ báo chí dành cho các học viện,.... khu vực phía nam.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

_______________

Số: 3800/BGDĐT - VP

V/v: Triệu tập tập huấn nghiệp vụ báo chí dành cho các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng khu vực phía Nam; các Báo, Tạp chí thuộc Bộ.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2010

 

Kính gửi: - Các Đại học, Học viện;

- Các Trường đại học, cao đẳng;

- Các Báo, Tạp chí thuộc Bộ.

Thực hiện chương trình công tác năm 2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp cùng Học viện Báo chí Tuyên truyền tổ chức lớp Tập huấn nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho các đối tượng là cán bộ làm công tác chính trị,quan hệ và tuyên truyền báo chí; các phóng viên, biên tập viên của các tạp chí, bản tin nội bộ, website thuộc các Đại học, Học viện, các Trường đại học, cao đẳng khu vực phía Nam; phóng viên, biên tập viên các Báo, Tạp chí thuộc Bộ.

I. Mục đích yêu cầu

- Quán triệt đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, cũng như các chủ trương, quy định của ngành để thực hiện tốt công tác tuyên truyền, báo chí trong ngành giáo dục.

- Cung cấp những kiến thức cơ bản và nâng cao, những vấn đề về thời sự, về kỹ năng làm báo, tạp chí, bản tin, website hiện đại, từ đó vận dụng, cải tiến nâng cao chất lượng sản phẩm báo chí truyền thông do đơn vị đảm nhiệm.

II. Nội dung

1. Quán triệt những chủ trương, quan điểm chỉ đạo mới của Bộ trong năm học 2010-2011; các nhiệm vụ chiến lược của các cấp học trong thời gian tới.

2. Thông tin về công tác triển khai thực hiện Chỉ thị 296/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ký ngày 27/2/2010 và Nghị quyết 05 của Ban cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010-2012; các phong trào thi đua và các cuộc vận động trong toàn ngành.

3. Nghiệp vụ báo chí:

- Các phương pháp khai thác, xử lý thông tin báo chí về lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

- Kỹ năng tổ chức viết một bài báo hiện đại về giáo dục và đào tạo.

- Kỹ năng viết tin, bài tuyên truyền về giáo dục và đào tạo.

- Kỹ năng chụp ảnh báo chí tuyên truyền về lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

III. Đối tượng triệu tập

Cán bộ làm công tác chính trị, quan hệ và tuyên truyền báo chí, các phóng viên, biên tập viên của các Báo, Tạp chí, Bản tin nội bộ, website thuộc các Đại học, Học viện, các Trường đại học, cao đẳng khu vực phía Nam; phóng viên, biên tập viên các Báo, Tạp chí thuộc Bộ.

IV. Thời gian và địa điểm

1. Thời gian tập huấn: 05 ngày, từ ngày 04/8/2010 đến ngày 08/8/2010. Khai mạc vào 8h00 ngày 04/8/2010.

Ban tổ chức đón tiếp đại biểu làm thủ tục nhập học và lấy tài liệu từ 14h00 ngày 03/8/2010.

2. Địa điểm đón tiếp và tập huấn: Khách sạn Công đoàn, số 14 đường Trần Hưng Đạo, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rỵa – Vũng Tàu

Các đơn vị có nhu cầu chỗ ăn nghỉ có thể ien hệ: Khách sạn Công đoàn , thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rỵa – Vũng Tàu. ĐT: 0643856500.

V. Kinh phí

Các đơn vị cử cán bộ tham gia lớp tập huấn thanh toán cho học viên theo chế độ quy định của Bộ Tài chính.

*Ghi chú: Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp cùng Học viên Báo chí Tuyên truyền tổ chức cấp Chứng chỉ Nghiệp vụ báo chí. Mẫu phiếu đăng ký được gửi kèm theo Công văn triệu tập, đề nghị các đồng chí được cử đi dự lớp tập huấn khai đầy đủ theo phiếu đăng ký (kèm 3 ảnh 2x3) và lấy xác nhận của cơ quan gửi cùng danh sách cán bộ tham gia tập huấn về Phòng Báo chí Tuyên truyền – Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo, 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội trước ngày 23/7/2010.

Mọi chi tiết xin ien hệ: Nguyễn Đăng Lương – Chuyên viên Phòng Báo chí Tuyên truyền – Văn phòng Bộ. ĐT: 04.38683621; ĐTDĐ: 0983.696.596; Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

Nơi nhận:

- Như trên

- Bộ trưởng (để b/c);

- TTTT Phạm Vũ Luận (để b/c);

- TT Nguyễn Thị Nghĩa (để b/c);

- TT Trần Quang Quý (để b/c);

- Lưu VT, VP.

TL.BỘ TRƯỞNG

CHÁNH VĂN PHÒNG

Đã ký

Phạm Mạnh Hùng

 

Neu co the duoc, chung ta xin tien tu CeeVn de tham du lop tap huan chinh quy nhu the nay. Vo Minh Phuc

 

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 02 Tháng 7 2010 10:39  

IFP Alumna Login


Bảng quảng cáo