IFP Vietnam Alumni

Huy động và kết nối nội lực để tạo cơ hội cho sự phát triển bền vững của cộng đồng.

 • Tăng kích thước chữ
 • Kích thước chữ mặc định
 • Giảm kích thước chữ
Home

NỘI DUNG HỌP ALUMNI 2008

Email In PDF.

BIÊN BẢN NỘI DUNG HỌP ALUMNI 2008


 1. Networking:
  • Online
  • Smaller groups
  • Fields
  • Areas
  • Cohort 
  • Projects (Common)
 2. Dự án đã, đang  và sẽ ấp ủ:
 3. Alumni Resource: Xác định nguồn lực theo lĩnh vực phối hợp hoạt động.
 4. Plans & Action:
 5. How to give back:
 6. Giao lưu:
 7. Cách tổ chức, giám sát, trách nhiệm:
 8. Website: Cơ chế vận hành và tham gia cho diễn đàn trực tuyến, tổ chức vận hành và tham gia.
Image

 TỔ CHỨC CUỘC HỌP 

 1. Chia nhóm: 
  •  Phân theo chủ đề: Cộng đồng, lĩnh vực hoạt động. VD: Chủ đề phát triển nông thôn.
  •   Phân theo vùng: Hoạt động theo địa bàn kỹ thuật.
 2. Thảo luận tổ theo lĩnh vực chuyên đề.

PHƯƠNG ÁN THAY ĐỔI TỔ CHỨC ALUMNI

 1. Lập kế hoạch cho Website:
 2. Lập chủ đề tập trung:
  •  Y tế – HIV: Anh Đỗ Văn Anh (facilitator)
  •  Phát triển nông thôn, cộng đồng, môi trường: Anh Trần Thanh Bình  (facilitator)
  •  Văn hóa (Bảo tồn, ngôn ngữ): Chị Tuyết Nhung (facilitator)
  •  Giáo dục: Mai Phương (facilitator)
  •  Công nghệ thông tin, thư viện: Anh Tuấn Hiển (facilitator)
  •  Công tác gây quỹ, cứu trợ : Anh Võ Minh Phúc (facilitator)
 3. Chương trình họp:
  • Friday
   • 2:00 – 3:00PM       Giới thiệu Alumni
   • 3:00 – 3:30PM       Tổng hợp các bài học đã làm
   • 3:45 – 4:30PM       Alumni 2007 report
   • 4:30 – 5:30PM       Họp theo nhóm và báo cáo 
  • Saturday
   • 8:00 – 10:15            AM         Assessment, organization methods
   • 10:30 – 12:00AM  Report (proposal)
   • Afternoon: Plans Actions
   • Evening Exchanges 
  • Sunday
   • 8:00 – 9:30AM      Action plans review
   • 10:00 – 11:00AM  Newsletter, website
   • 11:00 – 12:00AM  Kết luận + tổng kết
   • 12:00 Kết thúc 

NHỮNG VIỆC ALUMNI ĐÃ LÀM NĂM 2007 

 1. Dự án hỗ trợ:
 2. Đóng phí Alumni:
 3. Xây dựng Quỹ học bổng hoa súng ( 30 ngàn đồng/ tháng), đóng góp quỹ, viết dự án.
 4. Tổ chức 1 khóa tập huấn về viết dự án.
 5. Viết dự án hoạt động của VN Alumni
 6. Xây dựng website, mua tên miền.
 7. Tập huấn về ABCD ( phát triển cộng đồng dựa vào nội lực)
 8. Liên kết, trao đổi, hỗ trợ theo nhóm( TP HCM)
 9. Chia sẻ kinh nghiệm cơ hội công tác trong Alumni.
 10. Ứng dụng kiến thức thu được vào công việc.
 11. Chia sẻ kinh nghiệm của những khóa Alumni trong việc tái hòa nhập công việc
 12. Hỗ trợ chuẩn bị cho các bạn Alumni mới.
 13.  Hội thảo tổng kết 5 năm hoạt động của IFP.
 14. Nhóm An Giang: Hoạt động công tác xã hội.
 15. Nhóm Tây nguyên: Sưu tầm và biên dịch dân ca Ê-đê. Tham gia nhiều dự án cấp nhà nước: Khảo sát thực trạng nghi lễ Bana. Biên dịch từ điển Việt- Jrai.
 16. Tham gia hoạt động quốc tế: với Alumni Ấn độ.

  THẢO LUẬN HOẠT ĐỘNG NHÓM(4:30 – 5:30PM, Thứ 6 ngày 18/1/2008)

 1. Y tế – HIV: Anh Đỗ Văn Anh (facilitator):
  1. Công việc, định hướng:
   • Chăm sóc sức khỏe của người dân và cán bộ y tế cơ sở
   • Hỗ trợ ưu tiên : Người có công, thiệt thòi, tổn thương bởi HIV/AIDS, truyền thông thay đổi hành vi.
   • Liên kết: Chia sẻ thông tin trong lĩnh vực hoạt động, chia sẻ hỗ truyền thông dự án, nguồn tài trợ dự án, hợp tác thực hiện nghiên cứu nhỏ.
   • Đề xuất: Hội thảo giảm tác hại, tác động thay đổi tư duy xã hội. Đề nghị tập huấn về việc ứng cứu chấn thương hàng loạt cho bác sỹ BV tỉnh.
   • Dự định triển khai từ năm 2008:
    •  Mở lớp tập huấn đào tạo cho cán bộ y tế về công tác xử lý tại nạn và chấn thương hàng loạt. Kinh phí đề xuất : 20.000 USD. Cho 20 bác sỹ cấp cứu tại BV các tỉnh.
  2.  Phát triển nông thôn, cộng đồng, môi trường: Anh Trần Thanh Bình (facilitator):
   • Resource: 
    •  A. Bình: Thiết kế, quản trị dự án theo phương pháp : ABCD, SBLS, FLS
    • Anh Hải: Tập huấn pháp triển nông thôn tại các địa phương: Thông tin, kỹ năng, nâng cao giá trị nông sản ( Dự án Hà Lan hỗ trợ), giải pháp xã hội trong việc khắc phục di dân nông thôn, giải pháp nguồn nước sông Mêkông và lưu vực.
    • Chị Oanh: Nghiên cứu khuyến nông, phát triển thông tin nông nghiệp.
    • Anh Hòa: Tăng cường tham gia phát huy dân chủ nông thôn (CRS hỗ trợ).
    • Anh Lâm: Bảo tồn thiên nhiên, môi trường kết hợp phát triển cộng đồng. Có kỹ năng gặp gỡ giao tiếp cộng đồng.
    • Anh Quyền: Phân tích số liệu dự án bằng phầm mềm: SAS, SPSS.
    • Chị Long: Viết đề cương, báo cáo, phân tích dữ liệu dự án chuyên môn về lĩnh vực nông nghiệp.
    • Chị Thu An: Các dự án tín dụng vi mô.
    • Chị Nguyệt : Vận động cộng đồng.
    • Chị Thanh Thư: Công việc tiếp xúc cộng đồng, hỗ trợ phát triển cho cộng đồng.
    • Chị Thủy: Phát triển thành thị, di dân. Định hướng đào tạo, chuyển đồi nghề nghiệp từ nông nghiệp sang công nghiệp.
    • Chị Hạnh(Long An): Kỹ năng tập hợp nông dân, kỹ năng triển khai và giám sát dự án. Xây dựng mô hình phát triển nông thôn. Quan tâm đến lĩnh vực kinh tế hợp tác( Hợp tác xã ?).
    • Chị Diễm: Kỹ năng tiếp cận cộng đồng: Văn hóa, tri thức bản địa. Nghiên cứu bản sắc dân tộc và phát triển cộng đồng. Kỹ năng viết dự án.
    • Anh Hiển (Đồng nai): Công nghệ thông tin mã nguồn mở trong phát triển cộng đồng.
    • Chị Hương: Quản lý dự án, đánh giá và viết dự án. Tín dụng và chăm sóc sức khỏe.
    • Chị Phượng(Đà lạt): Giảng dạy: Nguyên tắc, thương lượng, đàm phát hướng con người.
    • Anh Tiệp: Chuyên môn nông nghiệp, nói được tiếng Thái. Nghiên cứu và trình bày kết quả nghiên cứu.
    • Công việc, định hướng:
     • Đào tạo phát triển kỹ năng, kiến thức cho Alumni và cộng đồng
     • Hỗ trợ chia sẻ cho kinh nghiệm.
     •  Lập website, diễn đàn hạn chế hỗ trợ trao đổi thông tin.
    • Dự định triển khai từ năm 2008:
     • Nghiên cứu bảo tồn truyền dạy hát giao duyên bằng tiếng Thái của người Thái tại xã Hạn Dịch huyện Quế Phong tỉnh Nghệ An (Chị Diễm)
     • Tổ chức hội thảo chia sẻ thông tin và kinh nghiệm ABCD và tăng cường sự tham gia ( A. Hòa).
     • Hội thảo chia sẻ kỹ năng công cụ và kinh nghiệm phát triển cộng đồng cho sinh viên đại học Tây bắc – Sơn La ( Tiệp và Oanh).
     • Nghiên cứu, thu thập, phân nhóm và đề xuất giải pháp cho vấn đề di dân nông thôn( Nhóm miền Nam).
     • Huấn luyện cộng đồng trên 2 lĩnh vực: Môi trường và Trẻ em.
     • Nghiên cứu về tình trạng trẻ em bỏ học ở vùng miền trung Tây Nguyên
     • Nâng cao năng lực đánh giá chính sách và lập dự án cho cán bộ cấp xã- thôn ( Xóa đói giảm nghèo, giảm nhẹ thiên tai...).
  3. Văn hóa (Bảo tồn, ngôn ngữ): Chị Tuyết Nhung (facilitator):Báo cáo bằng slices.
   1. Dự định triển khai từ năm 2008:
    • Triển khai các đề án đã lập.
    • Thành lập trung tâm phát triển nguồn nhân lực tại Đại học Tây Nguyên.
  4. Giáo dục: Mai Phương (facilitator):Công việc, định hướng:
   •  Bổ sung kỹ năng, kiến thức.
   •  Tạo mail -groups: chia sẻ thông tin về giáo dục.
   • Phát triển giáo dục môi trường cộng đồng bằng hành động trực tiếp.
  5. Công nghệ thông tin, thư viện: Anh Tuấn Hiển (facilitator):
   • Diễn đàn trực tuyến.
   • Thư viện điện tử.
   • Email group.
   • Dự định triển khai từ năm 2008:
    • Tổ chức hội thảo về phương pháp giảng dạy.
    • Chia sẻ thông tin giáo dục trên website của Alumni.
    • Mở rộng mối quan hệ, tác động xã hội.
    • Thiết kế dự án nâng cao nguồn nhân lực tại đơn vị công tác.
  6. Công tác gây quỹ cứu trợ: Anh Võ Minh Phúc (facilitator):
   1. Đối tượng: người nghèo, khuyết tật, lang thang, cơ nhỡ, đối tượng được thụ hưởng.
   2.  Hỗ trợ: Hỗ trợ vật chất, tinh thần.
   3. Công khai hoạt động: Hỗ trợ nguồn lực hiếu hỉ, tai nạn cố vấn.
   4. Kinh phí hoạt động: Đóng góp từ hoa hồng thu nhập của Alumni, vận động nguồn tài trợ từ bạn bè nước ngoài.
   5. Công việc: Không thành lập Hội quỹ tài trợ IFP Việt nam  nhưng thành lập quỹ tái sử dụng trí thức.
   6. Dự định triển khai từ năm 2008:
    1. Hỗ trợ đối tượng đặc biệt khó khăn.
    2. Vận động gây quỹ, tài chính: Từ Alumni, bạn bè quốc tế.

 

Báo cáo đề tài chuyên đề (Thời gian: 10:30- 12:00) 

 1. Đề tài: Từ điển điện tử Việt- Jrai
  • Người báo cáo: Văn Ngọc Sáng – Đại học Tây Nguyên
 2. Báo cáo: Sưu tầm, dịch thuật và truyền dạy dân ca Ede
  •  Người báo cáo: Tuyết Nhung Buôn Krông – Đại học Tây Nguyên
 3. Báo cáo: Văn hóa các dân tộc ít người miền trung và Tây Nguyên,- Bảo tồn và phát triển:
  •  Người báo cáo: Tuyết Hoa Niê Kđăm – Đại học Tây Nguyên
 4. Dự án: Huấn luyện và phát triển kỹ năng thực hành cho đội ngũ tác viên phát triển cộng đồng
  •  Người báo cáo: Xuân Hòa – CRS
 5. Báo cáo : Trẻ em Campuchia đi ăn xin ở thành phố HCM
  •  Sơn Thị Thu Hồng: Văn phòng phía nam về người dân tộc thiểu số.
 6. Báo cáo : Chương trình Hiểu Rồi Thương:
  • Người báo cáo: Chị Nguyễn Thị Ánh Nguyệt – Quỹ WWO.
 7. Dự án: Phát triển bền vững trong giáo dục và Đào tạo phát triển cộng đồng.
  •  Anh Trần Minh Hải: Đại học An Giang
 8. Báo cáo: Giáo dục cộng đồng bảo vệ môi trường bằng hành động
  •  Người báo cáo: Nguyễn Thị Nhiệm – Sở Tài nguyên MT Tiền Giang
 9. Báo cáo: Trang web của thư viện:
  • Người báo cáo: Lê Thị Mạnh Xuân – Đại học Đà lạt.
 10. Đề án: Giáo dục đạo đức – Triết lý giáo dục
  •  Huỳnh Thị Mai Phương: - Trường cán bộ Quản lý Giáo dục TP. Hồ Chí Minh.
 11. Bài trình bày về Kỹ năng định hướng và công cụ hỗ trợ cho người khiếm thị:
  •  Anh Lê Dân Bạch Việt: Trường khiếm thị Nguyễn Đình Chiểu TP. HCM
 12. Dự án: Đào tạo Tin học và Tiếng Anh cho học sinh pháp lý và Nông nghiệp
  • Người báo cáo: Chị Nguyễn Thị Kim Nhung - Trường trung học Kinh tế- Kỹ thuật Lào cai.
 13. Dự án: Thành lập Trường Đại học Tổng hợp Bắc Ninh
  •  Anh Nguyễn Tiến Đức – Viện quản lý Châu Á.
 14. Dự án: Nâng cấp thư viện của Khoa công tác xã hội và phát triển cộng đồng tại Đại học Đà Lạt
  •  Huỳnh Thị Minh Phượng : Đại học Đà Lạt 

KẾ HOẠCH VÀ HÀNH ĐỘNG THỰC TẾ 2008

 1. Nhóm Gây quỹ:
  • Thành lập quỹ thứ 3 mang tên Quỹ Từ Thiện (Ngoài 2 quỹ: Quỹ Học bổng Hoa Súng và  Quỹ Alumni đã được thành lập trong giai đoạn trước) do anh Võ Minh Phúc lãnh đạo và trực tiếp quản lý hoạt động.
  • Chọn Bạc Liêu làm địa bàn thí điểm
  • Chọn đối tượng là bệnh nhân HIV/AIDS làm đối tượng quan tâm: Bổ sung dinh dưỡng và khẩu phần (gạo) cho đối tượng được quan tâm
  • Dùng nguồn quỹ Alumni tài trợ : mức vận động tối thiểu đối với Alumni 30 ngàn/ người/tháng, vận động mọi nguồn lực nhân đạo cho quỹ.
  • Công bố thông tin lên website của Alumni 
 2.  Nhóm giáo dục:
  • Xây dựng mạng lưới chia sẻ thông tin.
  • Tổ chức tập huấn hội thảo bồi dưỡng kỹ năng đào tạo tại Đà Nẵng dự kiến tháng 7 tới 8/2008. 
 3. Nhóm phát triển cộng đồng:
  1. Miền bắc:
   • Hội thảo chia sẻ thông tin và kinh nghiệm phát huy nội lực và tăng cường sự tham gia ( Tháng 4/2008)
   • Tập huấn kỹ năng công cụ phát triển cộng đồng cho SV năm cuối – Đại học Tây Bắc ( Tháng 8/2008)
   • Nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị các làn điệu hát giao duyên.
   • Tổ chức hội thảo quốc tế chia sẻ các kinh nghiệm phát huy nguồn lực và tăng cường sự tham gia.
   • Thực hiện dự án huấn luyện và phát triển đội ngũ tác viên phát triển cộng đồng.
  2. Miền nam:
   • Nâng cao tác động di dân ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long và TP. HCM.( Dự toán kinh phí 2008: 1,000 USD; kinh phí triển khai năm 2009: 15,000 USD)
   • Nâng cao năng lực cộng đồng về sức khỏe và môi trường
  3. Miền trung và Tây Nguyên:
   • Nghiên cứu thực trạng và nguyên nhân không đến trường của trẻ em dân tộc ít người ở các tỉnh Tây Nguyên (từ 2/2008 - 12/2008).
 4.  Nhóm Y tế cộng đồng:
  •  Tập huấn quản lý, xử trí chấn thương hàng loạt trong thiên tai, thảm họa cho 20 bác sỹ của 10 bệnh viện tỉnh(Kinh phí dự trù: 8,000 USD)
  • Tập huấn quản lý, xử trí chấn thương hàng loạt trong thiên tai, thảm họa cho 200 cán bộ y tế huyện thị. ( Kinh phí dự trù: 12,000 USD).
 5.  Nhóm Văn hóa:
  •   Phát triển giai đoạn 2 từ điển Việt – Êđê và phổ biến (Dự trù: 75 triệu VND)
  • Ứng dụng giới thiệu sản phẩm cho Ban biên soạn sách song ngữ cho 60 người ( Dự trù 3 triệu)
  • Sưu tầm, dịch, truyền dạy dân ca Êđê tại xã Ea Bông – Huyện Krông Ana- Đắc Lắc (Dự trù 60 triệu)
  • Sưu tầm, gìn giữ và truyền dạy dân ca Chăm trong cộng đồng tại huyện Ninh Phước Ninh Thuận (Dự trù 75 triệu)
  • Chế tác, khôi phục và truyền dạy nhạc cụ đàn Kơmboat tại huyện Di Linh – Lâm Đồng (75 triệu VND)
  • Củng cố trung tâm bảo trợ sinh viên dân tộc tại TP. HCM ( Dự trù 40 triệu)
  • Xây dựng câu lạc bộ sinh viên dân tộc thuộc trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Tây Nguyên tại trường Đại học Tây Nguyên ( Dự trù 30 triệu)
  • Tuyên truyền, giáo dục truyền thông, sức khỏe và sinh sản cho cộng đồng dân tộc ít người ( Dự trù 70 triệu).
 6. Nhóm Công nghệ Thông tin – Thư viện:
  • Thiết lập website
  • Thành lập diễn đàn mở và đóng phục vụ truyền thông. 

BUỔI HỌP TỔNG KẾT(Buổi sáng ngày 20/1/2008) 

 1. Who are we? Origin -> Journey -> Return
 2.  Review LSJ (Leadership Social Justice)/ GLSJF (Global Leadership Social Justice Forum)
 3.  Action plans review and organizations
  • Hoạt động năm qua:
  • Tập huấn xây dựng ý tưởng tại Đà lạt: Sản phẩm: Dự án lớn 5 năm, kinh phí 1 triệu USD.
  • Quỹ học bổng Hoa Súng: $ 917
  •  Quỹ hoạt động riêng của Alumni: (1,000đ/người/ngày): 6,185 triệu VND.
  • Bầu nhóm điều phối mới:  2 người liên lạc (2 năm) :
   • Phạm Trung Tuấn: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
   • Võ Xuân Hòa : Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
  • Lãnh đạo nhóm:
   • Nhóm y tế: Anh Hiếu
   • Nhóm Tin học: Anh Hiển
   • Nhóm Văn hóa: Chị Hoa
   • Nhóm Từ thiện: Anh Phúc
   • Nhóm giáo dục: Anh Đức
   •  Nhóm phát triển nông thôn miền bắc: Anh Hòa
   • Nhóm phát triển nông thôn miền trung và Tây nguyên: Chị Phương.
   • Nhóm phát triển nông thôn miền nam: Anh Bình
   • Nhóm lễ tân: Anh Phúc, chị Phúc, Chị Oanh, Chị An
 4.  Newsletter and website
  •  Website: cần có 2 ngôn ngữ (tiếng Việt + Tiếng Anh)
  • Đề mục: + được bố trí theo nhóm chuyên môn (Hương, Anh Bình, Chị Phúc, và chị Oanh là editors trước khi post lên mạng)
  • Diễn đàn: Dung phụ trách kiểm duyệt (cần có những quy định rõ ràng)
  • Bổ sung mục văn nghệ, giải trí
 5. Kết luận: 

TRAO ĐỔI THÔNG TIN TRONG IFP ALUMNI 

Địa chỉ email group thông báo khẩn : Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.  

 

Lần cập nhật cuối lúc Chủ nhật, 21 Tháng 6 2009 17:19  

IFP Alumna Login


Bảng quảng cáo