IFP Vietnam Alumni

Huy động và kết nối nội lực để tạo cơ hội cho sự phát triển bền vững của cộng đồng.

  • Tăng kích thước chữ
  • Kích thước chữ mặc định
  • Giảm kích thước chữ
Home Tin tức theo Chuyên đề Chúc mừng tác phẩm mới của Sakaya Trương Văn Món

Chúc mừng tác phẩm mới của Sakaya Trương Văn Món

Email In PDF.

 

 

Hội cựu học giả IFP Việt nam hân hạnh giới thiệu và xin chúc mừng anh Trương Văn Món (IFP Cohort 2007 – Ninh Thuận) vừa xuất bản cuốn sách Văn hoá Chăm: Nghiên cứu và phê bình – Nhà xuất bản Phụ nữ. Theo tác giả cho biết, những vấn đề được trình bày trong các sách đã được xuất bản trong giai đoạn vừa qua về Văn hoá Chăm ẩn chứa nhiều thông tin sai lệch do nhiều nhà nghiên cứu và phê bình bị một số hạn chế khi tiếp xúc với các tư liệu văn hoá Chăm.

Tác giả muốn thông qua cuốn sách này để hiệu chỉnh lại một số thông tin sai sót đồng thời giúp các nhà quản lý chính sách có cái nhìn tích cực hơn trong việc bảo tồn và phát huy các bản sắc văn hoá Chăm tại Việt nam.

Sách Văn hoá Chăm: Nghiên cứu và phê bình.

 

 

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 22 Tháng 11 2010 23:37  

IFP Alumna Login


Bảng quảng cáo