IFP Vietnam Alumni

Huy động và kết nối nội lực để tạo cơ hội cho sự phát triển bền vững của cộng đồng.

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Home References QUY TRÌNH GỬI TIN BÀI LÊN WEBSITE

QUY TRÌNH GỬI TIN BÀI LÊN WEBSITE

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Vui lòng hướng đọc hướng dẫn này trước khi gửi tin bài lên website.

 

 1. Phân quyền tổ chức thông tin:

  Website được tổ chức phân quyền theo thứ bậc để đảm bảo thông tin phải được kiểm tra và biên tập trước khi công bố rộng rãi cho người đọc. Do đó, danh sách phân quyền được xếp theo thứ tự như sau:

  1. Quyền guest (người dùng công cộng): Quyền này cho phép xem tất cả các thông tin đã được công bố rộng rãi

  2. Quyền register (người dùng đã đăng ký): Người dùng này có thể xem những nội dung giới hạn cho thành viên và cho quyền guest nhưng không được phép gửi tin bài lên cho website. Thông thường quyền này được sử dụng cho các đối tượng cụ thể chẳng hạn như thành viên tham gia các khóa tập huấn do IFP Alumni tổ chức.

  3. Quyền Author (Người đưa tin, bài): Quyền này chỉ cho phép đăng tin bài nhưng không được phép công bố rộng rãi. Quyền này được cấp cho các Alumni để đóng góp tin bài cho website.

  4. Quyền Publisher (Người kiểm duyệt): Quyền này có quyền cao nhất để công bố thông tin ra ngoài sau khi đã phê duyệt nội dung do người có quyền Author đưa lên website. Những người được cấp quyền này có trách nhiệm cao nhất về thông tin và được các cuộc họp Alumni hàng năm bình bầu. Người được phân quyền này phải báo cáo nội dung mình thực hiện hàng năm tại các cuộc họp của Alumni để rút kinh nghiệm chung.

 2. Quy trình đưa bài lên website đối với các Alumni:

  1. Chuẩn bị tin bài bằng chữ và hình ảnh:

   • Các tin bài cần đăng phải được chia thành 2 phần được phân theo định dạng bằng chữ và hình ảnh.

   • Các nội dung bằng chữ nên được đánh máy sẵn trên một chương trình soạn thảo văn bản ( MS Word, OpenOffice) theo định dạng font Arial, cỡ chữ 10.

   • Các nội dung bằng hình ảnh được định dạng theo dạng ảnh jpg,bmp, hoặc gif.

  2. Đưa nội dung lên website:

    Để đưa tin bài lên website, cần thực hiện tuần tự các bước sau:

 1.  
  1.  
   • Đăng nhập với thông tin đã được Webmaster cung cấp.

   • Trong giao diện sau khi đăng nhập, tại User Menu bên trái, chọn Submit News để hiển thị màn hình nhập nội dung.

   • Nhập vào tiêu đề của bài viết trong mục Title

   • Chọn danh mục của bài viết trong mục Category

   • Nhập dòng chữ trích yếu trong mục Intro Text

   • Nhập nội dung chính hoặc dán nội dung đã được soạn thảo từ ngoài vào trong ô Main Text. Để cho nhanh, đề nghị hãy copy từ trình soạn thảo rồi paste vào ô này. Nhớ hiệu chỉnh lại cho dễ đọc.

   • Chèn hình ảnh vào 1 vị trí trên văn bản bằng nút bấm Insert Image. Ký hiệu đánh dấu vị trí chèn hình ảnh.

   • Chọn hình ảnh đã upload trên thư mục Sub-folder, tên hình ảnh trên mục Gallery Images, bấm nút Insert để chèn hình ảnh vào vị trí hình ảnh phía trên.

   • Trong tab Publishing, chọn mức độ giới hạn (Access level) của người xem đối với bài viết.

   • Bấm vào biểu tượng đĩa mềm (Save) để lưu bài viết. Người có quyền Editor sẽ phê duyệt bài viết sau bước này.

Last Updated on Sunday, 14 June 2009 01:17  

IFP Alumna Login


Banner