IFP Vietnam Alumni

Huy động và kết nối nội lực để tạo cơ hội cho sự phát triển bền vững của cộng đồng.

  • Tăng kích thước chữ
  • Kích thước chữ mặc định
  • Giảm kích thước chữ
Home Tin tức theo Chuyên đề Call for changing the name South China Sea to South East Asia Sea

Call for changing the name South China Sea to South East Asia Sea

Email In PDF.

Nguyen Thai Hoc Foundation call for signatures on changing the name South China Sea to South East Asia Sea.

Your voice can be heard at

Quỹ Nguyễn Thái Học kêu gọi cho việc đổi tên tiếng Anh ( Biển Nam Trung) thành biển Đông Nam Á. Bạn có thể điền ý kiến của bạn tại đây.

http://www.change.org/petitions/change-the-name-south-china-sea-to-southeast-asia-sea

Lần cập nhật cuối lúc Chủ nhật, 03 Tháng 7 2011 20:47  

IFP Alumna Login


Bảng quảng cáo