IFP Vietnam Alumni

Huy động và kết nối nội lực để tạo cơ hội cho sự phát triển bền vững của cộng đồng.

  • Tăng kích thước chữ
  • Kích thước chữ mặc định
  • Giảm kích thước chữ
Home Tin tức theo Chuyên đề CSDL tài liệu trực tuyến (Chỉ dành riêng cho Alumni)

CSDL tài liệu trực tuyến (Chỉ dành riêng cho Alumni)

Email In PDF.

Nhóm Tin học - Thư viện vừa cung cấp một CSDL tài liệu trực tuyến có bản quyền cho gia đình IFP Vietnam Alumni. Xin mời các anh chị đăng nhập với tài khoản của IFP Alumni để biết thêm thông tin chi tiết.

Lần cập nhật cuối lúc Thứ bảy, 10 Tháng 12 2011 21:01  

IFP Alumna Login


Bảng quảng cáo