IFP Vietnam Alumni

Huy động và kết nối nội lực để tạo cơ hội cho sự phát triển bền vững của cộng đồng.

  • Tăng kích thước chữ
  • Kích thước chữ mặc định
  • Giảm kích thước chữ
Home Giáo dục CEEVN tiếp tục hỗ trợ Việt Nam

CEEVN tiếp tục hỗ trợ Việt Nam

Email In PDF.

Ngày 2/10/2013, Cô Minh Kauffman giám đốc CEEVN đã ký bản ghi nhớ với Viện Khoa học xã hội (VASS) tiếp tục mối quan hệ hợp tác trong những tiếp theo. Nhân dịp này, IFP Alumni Hà Nội và HCM đã có buổi gặp thân tình và chúc cho cô Minh và CEEVN luôn thành công trong những hoạt động dự án sắp tới.

On October 2, 2013, Dr. Nguyen Giang Hai, Director of the Department of International Cooperation of the Vietnamese Academy of Social Sciences (VASS), and Minh Kauffman, Director of the ACLS Center for Educational Exchange with Vietnam (CEEVN) met at the ACLS offices in New York to sign a new Memorandum of Understanding (MOU) between the two partner organizations. The new MOU, effective for a period of five years starting January 1, 2014, builds upon and strengthens further the already 20-year partnership between ACLS-CEEVN and VASS. The agreement also puts in place the necessary framework for VASS's essential support and guidance for ACLS-CEEVN's programs in Vietnam through 2018.

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 10 Tháng 12 2013 10:59  

IFP Alumna Login


Bảng quảng cáo