IFP Vietnam Alumni

Huy động và kết nối nội lực để tạo cơ hội cho sự phát triển bền vững của cộng đồng.

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home News in Categories Hội những người làm nghề Công tác xã hội chuyên nghiệp ở Việt Nam

Hội những người làm nghề Công tác xã hội chuyên nghiệp ở Việt Nam

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Hội nghề CTXH ở Việt Nam đã có?

Các hoạt động xã hội từ thiện được bắt nguồn từ xã hội cổ đại nhưng công tác xã hội chuyên nghiệp (CTXH) chỉ mới hình thành từ những năm đầu thế kỷ 19.  Khóa học đầu tiên về công tác xã hội được tổ chức tại Đại học Columbia  vào năm 1898. Đến năm 1919 Hoa Kỳ  đã có 17 trường đào tạo nghề CTXH và đến năm 1928 Liên hiệp hội CTXH quốc tế (IFSW) đã được thành lập tại Paris, Pháp. Ngày nay, IFSW đã trở thành một Liên hiệp hội nghề nghiệp toàn cầu có hội viện ở 90 quốc gia, với số hội viên ước tính hơn 750,000 nhân viên CTXH.[i] Rất nhiều nước trên thế giới và trong khu vực đã thành lập hiệp hội nghề nghiệp CTXH quốc gia.

Ở các nước phát triển (Mỹ, Úc, Canada, Anh…), Hội những người làm nghề CTXH có vai trò quan trọng. Hội đưa ra các quy định về tiêu chuẩn và đạo đức của người hành nghề CTXH. Hội đứng ra tổ chức kiểm tra, thi tuyển và cấp chứng chỉ hành nghề cho những người muốn vào nghề CTXH. Ở Mỹ, để trở thành nhân viên công tác xã hội chuyên nghiệp tất cả sinh viên CTXH cần tốt nghiệp cử nhân ngành CTXH và phải trãi qua thời gian thực tập tại các cơ sở cung cấp dịch vụ CTXH và phải có chứng chỉ hành nghề do Hiệp hội CTXH cấp.  Những nhân viên CTXH muốn hành nghề trong lĩnh vực y tế cần có bằng thạc sỹ về CTXH và có ít nhất 2 năm tập sự tại các cơ sở y tế.[ii] Quy trình kiểm huấn và đánh giá sinh viên CTXH thực tập cũng rất chặt chẽ và khoa học.

 

Hội nghề nghiệp công tác xã hội quốc gia có  vai trò quan trọng như sau:

 

  • Khuyến khích hợp tác giữa các nhân viên công tác xã hội;
  • Tạo cơ hội để những người làm CTXH trao đổi thảo luận về ý tưởng và kinh nghiệm thông qua các cuộc họp, tập huấn, tham quan, nghiên cứu, trao đổi học học chuyên sâu về CTXH;
  • Thiết lập và duy trì các mối quan hệ, và thúc đẩy quan điểm của các tổ chức công tác xã hội và các thành viên với các tổ chức quốc tế liên quan đến phát triển và phúc lợi xã hội;
  • Phát triển và lập các báo cáo chính sách để hướng dẫn thực hành công tác xã hội trên toàn quốc.
  • Bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của các hội viên
  • Cung cấp thông tin và tham mưu cho các cơ quan nhà nước xây dựng các chính sách, chế độ cho những người làm nghề CTXH.

 

Ở Việt Nam, các hoạt động CTXH đã được các cơ quan và các tổ chức xã hội quan tâm thực hiện dưới nhiều hình thức khác nhau.  Tuy nhiên, cùng với sự phát triển về kinh tế, những năm gần đây các vấn đề xã hội có chiều hướng gia tăng và ngày càng trở nên phức tạp. Do đó, rất cần những cán bộ CTXH chính quy, có trình độ chuyên sậu, có đạo đức và trách nhiệm trong công việc. Từ năm 2004, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phê chuẩn ngành học CTXH, năm 2010 Bộ LĐTBXH quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức CTXH và Bộ Nội vụ ban hành chức danh, mã số ngạch viên chức công tác xã hội. Thủ tướng Chính phủ cũng đã phê duyệt  Đề án phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2010-2020 (đề án 32). Một trong những mục tiêu quan trọng của Đề án 32 là “phát triển đội ngũ cán bộ, viên chức, nhân viên, cộng tác viên công tác xã hội và củng cố, phát triển mạng lưới các cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội trong cả nước”. Như vậy, đội ngũ cán bộ, viên chức, nhân viên và cộng tác viên CTXH ở nước ta sẽ ngày càng tăng. Như những đồng nghiệp CTXH ở các nước trên thế giới, những người làm công tác xã hội ở Việt Nam đang có nhu cầu có một hiệp hội nghề CTXH của mình để trao đổi, chia sẻ thông tin,  kiến thức và cơ hội hợp tác phát triển nghề nghiệp.

Trước tình hình đó, Hội CTXH ở Việt Nam đã được thành lập và ra mắt vào 23/6/2011. Đại hội Hội nghề CTXH Việt Nam nhiệm kỳ 2012 – 2017 đã được tổ chức trong thể vào ngày 25/9/2012, tại thành phố Hải Phòng.[iii] Sự ra đời của Hội CTXH là một bước ngoặt quan trọng của nghề CTXH ở Việt Nam và thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước ta đối với những người làm CTXH và các đối tượng yếu thế cần trợ giúp. Tuy nhiên, nhận thức của người dân cũng như của các cơ quan, tổ chức về nghề CTXH còn hạn chế. Để Hội phát huy được chức năng tập hợp, liên kết và tăng hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia thực hiện các hoạt động nghiên cứu, đào tạo, tư vấn và cung cấp dịch vụ và ứng dụng công nghệ liên quan đến lĩnh vực CTXH theo quy định, Hội cần chính sách kết nạp hội viên và cần được hỗ trợ để tổ chức các hoạt động thiết thực. Hội được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, dân chủ và thống nhất, không vì mục đích lợi nhuận và chịu sự quản lý Nhà nước về lĩnh vực chuyên môn.

Có ngày công tác xã hội Việt Nam?

Hiệp hội nghề CTXH quốc tế xác định là ngày  thứ 3 của tuần thứ 3 của tháng 3 hàng năm là CTXH thế giới (World Social Work Day). Ở nước ta những năm gần đây có tổ chức ngày hưởng ứng ngày công tác xã hội thế giới  và thường tổ chức vào thứ 2 của tuần thứ 2 tháng 11. Câu hỏi đặt ra tại sao chúng ta lại tổ chức hưởng ứng ngày CTXH thế giới vào tháng 11? Sao chúng ta không tổ chức vào tháng 3 như các nước khác, và tháng 3 cũng là thời gian mà Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 32 phê duyệt đề án phát triển nghề CTXH chuyên nghiệp ở Việt Nam?

By Nguyễn Huyền Linh


[i] http://ifsw.org/what-we-do/

[ii] http://ifpvnalumni.org/index.php?option=com_content&view=article&id=332%3Adiscussion-on-social-work-career-in-vietnam&catid=33%3Adevelopment-environment&lang=en

[iii] http://www.laodongxahoionline.vn/ArticlesDetail/tabid/193/cateid/3/id/5452/language/vi-VN/Default.aspx

Last Updated on Tuesday, 01 March 2016 09:23  

IFP Alumna Login


Banner