IFP Vietnam Alumni

Huy động và kết nối nội lực để tạo cơ hội cho sự phát triển bền vững của cộng đồng.

  • Tăng kích thước chữ
  • Kích thước chữ mặc định
  • Giảm kích thước chữ
Home Tin tức theo Chuyên đề Chàng trai Paco đầu tiên có bằng Thạc sĩ Hoa Kỳ

Chàng trai Paco đầu tiên có bằng Thạc sĩ Hoa Kỳ

Email In PDF.

IFP Vietnam Alumni hân hạnh giới thiệu bài báo Tiền phong về Hồ Mạnh Giang.

http://www.tienphong.vn/giao-duc/chang-trai-paco-dau-tien-co-bang-matto-my-671229.tpo

Xin chúc mừng bạn.

 

IFP Alumna Login


Bảng quảng cáo