IFP Vietnam Alumni

Huy động và kết nối nội lực để tạo cơ hội cho sự phát triển bền vững của cộng đồng.

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home

Tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ CTXH trong chăm sóc thay thế cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

E-mail Print PDF
There are no translations available.

I. Nhu cầu tập huấn về chăm sóc thay thế

Hiện nay cả nước có khoảng 4,2 triệu trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cần được bảo trợ xã hội, trong đó có khoảng trên 40.000 trẻ em đang được nhận trợ cấp xã hội nuôi dưỡng tại cộng đồng, khoảng 170.000 trẻ được nhận chăm sóc bởi các gia đình thay thế, và trên 22.000 trẻ được nuôi dưỡng trong các cơ sở tập trung. Mỗi năm, có từ 5.000 đến 6.000 trẻ em được nhận nuôi cả trong nước và quốc tế.[1] Đặc biệt, những năm gần đây, nhiều gia đình cả bố mẹ đều phải đi lao động  xã hoặc đi lao động ở nước ngoài để các con nhỏ ở lại cho người thân chăm sóc. Theo kinh nghiệm của các nước trên thế giới và thực tế ở Việt Nam cho thấy hình thức chăm sóc thay thế cho trẻ em tại gia đình, họ hàng hoặc các gia đình dù không có quan hệ ruột thịt nhưng có tình yêu thương trẻ em ở trong cộng đồng là hình thức tốt nhất, bảo đảm nguyên tắc “Vì lợi ích tốt nhất cho trẻ em.”

Tuy nhiên, việc chăm sóc thay thế ở trong cộng đồng còn gặp rất nhiều khó khăn và bất cập. Vì thiếu các quy định về quy trình nhận nuôi và về điều kiện để trẻ được tiếp nhận hình thức chăm sóc thay thế tại cộng đồng. Phần lớn những người nhận chăm sóc còn yếu về kiến thức và kỹ năng chăm sóc trẻ em. Trong khi đó, đội ngũ cán bộ ở cơ sở chưa có chuyên môn, nghiệp vụ CTXH chuyên nghiệp để giám sát, đánh giá và hỗ trợ các trường hợp trẻ em được chăm sóc thay thế.  Nếu không làm tốt công tác chăm sóc thay thế sẽ dễ “dẫn đến nguy cơ gia tăng trẻ em lao động, trẻ em lang thang, tai nạn thương tích trẻ em, trẻ em vi phạm pháp luật; tình trạng trẻ em bị bạo lực, xâm hại diễn ra phức tạp.[2]

II. Cơ quan tổ chức tập huấn và tập huấn viên:

Nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng cho các cán bộ Công tác xã hội về chăm sóc thay thế, Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Phát triển Cộng đồng (RTCCD) phối hợp với tổ chức Health Right International sẽ tổ chức khóa tập huấn TOT về “Chăm sóc thay thế” cho các cán bộ công tác xã hội ở cơ sở.

Khóa tập huấn do ông Luke Talikowski, Chuyên gia tư vấn đào tạo CTXH của tổ chức HealthRight International,  Bác sỹ Nguyễn Trọng An, Nguyên Phó Cục trưởng Cục BVCSTE và Võ Xuân Hòa, thạc sỹ CTXH tham gia giảng dạy.

III. Nội dung tập huấn

Khóa tập huấn  sẽ trang bị cho các cán bộ CTXH những kiến thức và kinh nghiệm về công tác chăm sóc thay thế của quốc tế và trong nước, cụ thể là về 4 nội dung sau đây:

  1. Kinh nghiệm chăm sóc thay thế ở trên thế giới và ở Việt Nam/ Experiences in Foster-care
  2. Vai trò và trách nhiệm của các bên liên quan trong hỗ trợ chăm sóc thay thế / Role and responsibilities of  multi-stakeholders (social workers, forster parents and mass-organizations) in foster-care.
  3. Quy trình đánh giá gia đình và hỗ trợ các trẻ em cần được chăm sóc thay thế/ Forster care placement process.
  4. Một số kỹ năng, nghiệp vụ CTXH trong đánh giá và đào tạo các gia đình nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em./ Skills in family assessment, and foster Parent Pre-Placement Training.

IV. Thành phần tham gia khóa tập huấn:

30 người là tập huấn viên CTXH ở cơ sở, cán bộ CTXH  và cán bộ làm công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em.

(Thời gian và địa điểm tập huấn sẽ xác định trước ngày 10/5/2014 sau có sự thống nhất giữa các bên)


[1] Website của Bộ LĐTBXH: http://www.molisa.gov.vn/vi/Pages/chitiettin.aspx?IDNews=20394

[2] Công văn số 460/BLĐTBXH-BVCSTE về việc hướng dẫn công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2014, ngày 25 tháng 02 năm 2014.

Last Updated on Thursday, 13 April 2017 18:03  

IFP Alumna Login


Banner