IFP Vietnam Alumni

Huy động và kết nối nội lực để tạo cơ hội cho sự phát triển bền vững của cộng đồng.

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home

Góp ý sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm y tế

E-mail Print PDF
Article Index
Góp ý sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm y tế
Page 2
All Pages
There are no translations available.

 

Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) đã được Quốc Hội Khóa XII thông qua tại Kỳ họp thứ tư năm 2008 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2009.

Sau 5 năm thi hành, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam thực hiện Hiến pháp 2013 thì Luật BHYT 2009 không còn phù hợp nữa. Do đó, Quốc hội khóa 13 năm 2014 đã ban hành Luật Sửa đổi, Bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.

Nhưng đến nay Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật BHYT 2015 đã bộc lộ một số hạn chế và bất cập, cần phải tiếp tục sửa đổi và hoàn thiện. Năm 2017, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 137/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới, trong đó yêu cầu Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, xây dựng và trình Chính phủ dự án sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm y tế phù hợp với nội dung Nghị quyết số 21-NQ/TW.

Nghị quyết số 21-NQ/TW quy định “Ưu tiên đầu tư nguồn lực nhà nước, đồng thời huy động nguồn lực xã hội phát triển các cơ sở cung cấp các dịch vụ xã hội cơ bản bảo đảm các nhóm dân số đặc thù như trẻ em, người khuyết tật, người bị di chứng chiến tranh, người cao tuổi, đồng bào dân tộc ít người, người di cư... đều thực sự bình đẳng về cơ hội tham gia, thụ hưởng thành quả phát triển”.

Trong quá trình thực hiện Luật BHYT 2015, Bộ Y tế đã phát hiện và đưa ra các giải pháp nhằm giảm thiểu sự bất công trong thực hiện chính sách BHYT. Cụ thể, ngày 30/6/2016, Bộ Y tế đã ban hành thông tư số 18/TT-BYT, Quy định Danh mục kỹ thuật, danh mục vật tư y tế dùng trong phục hồi chức năng và việc chi trả chi phí PHCN ban ngày thuộc phạm vị thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế. Thông tư số 18 đã quy định các loại nẹp chỉnh hình (Nẹp bàn chân, cổ bàn chân, nẹp gối, nẹp khớp háng các loại, các loại áo chỉnh hình, giầy chỉnh hình, ghế chỉnh hình, ghế bại não, nệm chống loet....) thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế.Last Updated on Tuesday, 02 July 2019 22:28  

IFP Alumna Login


Banner