IFP Vietnam Alumni

Huy động và kết nối nội lực để tạo cơ hội cho sự phát triển bền vững của cộng đồng.

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home News in Categories Đóng góp của Alumni ủng hộ bão lụt 10/2009

Đóng góp của Alumni ủng hộ bão lụt 10/2009

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Đóng góp của Alumni ủng hộ bão lụt 10/2009	

1/ Cô Minh Kauffman :3,000,000

2/ Võ Minh Phúc và gia đình : Bac Lieu : 10,000,000

3/ Lê Diệu Phúc .Đà Nẵng. 500,000

4/ Huỳnh Thị Mai Phương: Dalat 1,000,000

5/ Lê Dân Bạch Việt Tp HCM . 500,000

6/ Nguyễn Thị Bích Thu .Quảng Ngãi 1,000,000

7/ Triệu Thanh Quang .Cao Bằng 1,000,000

8/ Lê Thị Mỹ Hiền. Tp HCM. 1,000,000

9/Nguyễn Thị Ngọc Diệp , An Giang. 200,000

10/ Lê Đăng Khoa, Gia Lai, 500,000

11/ Đỗ Đăng Tèo .Huế .500,000

12/ Nguyễn Thị Lợi va Ban : Hà Nội, 2,000,000

13/ Nguyễn Thị Nghiệm ,Tiền Giang, 1,000,000

14/ Nguyễn Minh Mẫn , Kiên Giang ,1,000,000

15/ Lê Thị Minh Tâm - IFP 2005, Tp HCM , 1,500,000

16/ Nguyen Minh Hai, VNAH - Hà Nội, 600,000

17/ Vu Thi Kim Huong .HCM ,500,000

18/ Nguyen Thi Thu An .DakLak. 500,000

19/ Mai Thi Kim Hoang . An Giang. 300,000


Tổng cộng Co Minh va Alumni dong gop : 26,600,000

Cac ban than men,

Rat chan thanh cam on cac ban da nhiet tin ung ho tu tinh than den vat
chat. Cam on nhieu nhieu cac Alumni truc tiep di cuu tro.

TIEN DA CHI NHU SAU:

1/Nguyen Thi Bich Thu chi den Quang Ngai :8 trieu ( 5 trieu ( XHuong)
va 3 Trieu - Minh Phuc)
2/ Nguyen Van Oai, chi den Quang Ngai. : 3 trieu..(XHuong)
3/ Do Dang Teo chi den Hue 2 trieu, .(XHuong)
4/ Le Thi Dieu Phuc - chi den Danang : 2 trieu (XHuong)
5/ Hoang Trong Nghia chi den Kontum: 3 trieu . (Minh Phuc)
- Xuan Huong chi Quy Tu Thien tong so 12 trieu
- Minh Phuc chi Quy Tu Thien : 6 trieu. : Minh Phuc da Nhan Tien qua
tai khoan tu Chi Vu Thi Kim Huong 0,5 trieu va Le Thi My Hien 1 trieu.

DIEN GIAI:

SO 1: Nguyen Thi Bich Thu : a.. Cuu tro dot 1 (contribution from IFP Alumni):
Ban Tu Thien: 8 tr , Co Minh: 3tr, Thu (QNgai): 1 tr , Anh Quang: 1tr
Khoa (Gia Lai): 0.5 tr, Diep: AnGiang 0.2 tr
Anh Man (Kien Giang) IFP 2005: 1tr, Chi Minh Tam (HCM) IFP
2005: 1tr
Anh Hai (VNAH - IFP Hanoi): 0.3 tr
Tong cong: 16 trieu dong chan
b. Cuu tro dot 2:
Tien thua sau dot cuu tro lan 1 (do IFP Alumni quyen gop): 4.1 trieu
Anh Phin (VNAH):
1 trieu
Cac anh chi em VNAH:
0.5 trieu
Anh Toan (VNAH):
0.5 trieu
To chuc VNAH:
3 trieu
Chi Khanh (EAP):
0.5 trieu
Thuy Tien (vnbrandeis):
1 trieu
Dieu Huong (vnbrandeis):
0.6 trieu
An, Yen (vnbrandeis):
1 trieu
Hoa (Fulbright scholar - vnbrandeis) & Hoa's friend: 0.3
trieu
- So tien cuu tro dong bao lu lut o Quang Ngai ma CEEVN da chuyen cho
Bich Thu tu dot truoc la 8,000,000d. Thu co bao la sau khi lam cac
hoat dong cuu tro do, tien con thua lai la 350,000d, Thu da chuyen lai
cho CEEVN so tien nay. Hom nay xin thong bao voi Thu va anh Phuc
biet, CEEVN se nhap lai so tien nay vao Qui Tu thien ma CEEVN dang giu
.


SO 2: Anh Nguyen Van Oai: Nhan tien cua Ban Tu Thei IFP : 3 trieu :
Mua 03 chiec xe dap co 02 chiec tot tri gia 1,150.000đ/chiec, xe con
lai chi 1.100.000đ/chiec; kem voi mot so quan ao cu.

SO 3 : DO Dang Teo: TONG THU: Tong so kinh phi ho tro: 5 trieu. Trong
do, Ban Tu Thien IFP : 2 trieu; CORENARM 3 trieu.

TONG CHI:- Chi cho 3 ho co nguoi chet tai Huong Thuy: 1 trieu dong,
- Chi cho 10 ho dan toc Pako co nha bi toc mai, tai xa Huong Phu va
15 ho tai xa Thuong Quang, Huyen Nam Dong, moi ho 100,000 dong (2,5
trieu dong)
- 25 xuat qua, mỗi xuất trị giá 60,000 (bao gồm bánh trung thu, bút vở,
sách): tổng cộng 1.5 triệu

SO 4: Dieu Phuc: D.Phúc đã chuyển đến nhóm khuyết tật Đà Nẵng số tiền:
3,600,000d
Chị Xuân Hương chuyển: 2,000,000d, - Minh Tâm 500,000d, Chị Kim
Hoàng: 300,000d, Nguyen Minh Hải: 300,000d. - Diệu Phúc 500,000d.

SO 5: Hoang Trong Nghĩa thay mặt bà con Kon Tum nhận được hỗ trợ 6
triệu đồng (từ Ban Tu Thien IFP Alumni là 3 triệu đồng, từ chị Nghiệm
1 triệu đồng, Mai Phương 1 triệu đồng, Nghĩa 1 triệu đồng và 2 bao áo
quần cũ vận động được thêm).

QUA THONG TIN TREN, NEU CON GI THIEU SOT XIN CAC BAN BO SUNG. THAY
MAT BAN TU THIEN RAT CHAN THANH CAM ON CAC BAN DA UNG HO CUU TRO TU
TINH THAN LAN VAT CHAT DEN BA CON BI THIEN TAI BAO LUT.

XIN CHUC SUC KHOE,

VO MINH PHUC
Last Updated on Monday, 02 November 2009 19:02  

IFP Alumna Login


Banner