IFP Vietnam Alumni

Huy động và kết nối nội lực để tạo cơ hội cho sự phát triển bền vững của cộng đồng.

  • Tăng kích thước chữ
  • Kích thước chữ mặc định
  • Giảm kích thước chữ
Home Chương trình Quốc tế
International Fellowships Program
Lọc tiêu đề     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 Yale World Fellows Program: Opportunity for NGO Leaders Đỗ Đăng Tèo 5006
2 GERMAN M.Sc. “TECHNOLOGY AND RESOURCES MANAGEMENT IN TROPICS AND SUBTROPICS” Đỗ Đăng Tèo 5707
3 Fellowship Opportunity for Master’s Degree in Comparative and International Disability Policy (Joseph) Ngô Tuấn Hiển 5078
4 CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG THẠC SỸ IDEAS 2012 - 2013 Ai Len Đàm Thị Ngân 5738
5 EU Study Scholarships in 2012 Võ Thị Hoàng Yến 8061
6 International Scholarships in 2012 Võ Thị Hoàng Yến 6788
7 22 PhD Scholarships in Social Sciences, University of Trento Đỗ Đăng Tèo 7165
8 PhD stipends at Aalborg University Võ Thị Hoàng Yến 6140
9 Hoc bong cao hoc tai Australia Võ Xuân Hòa 5774
10 Fujitsu Scholarship on Leadership (3months) Võ Thị Hoàng Yến 5607
11 Hoc sau Dai Hoc tai NHAT Võ Minh Phúc 5954
12 University of Sydney World Scholars Ph.D awards Võ Thị Hoàng Yến 5681
13 IFP by ACLS (Joseph) Ngô Tuấn Hiển 5755
 

IFP Alumna Login


Bảng quảng cáo