IFP Vietnam Alumni

Huy động và kết nối nội lực để tạo cơ hội cho sự phát triển bền vững của cộng đồng.

  • Tăng kích thước chữ
  • Kích thước chữ mặc định
  • Giảm kích thước chữ
Home Chương trình Quốc tế
International Fellowships Program
Lọc tiêu đề     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 Yale World Fellows Program: Opportunity for NGO Leaders Đỗ Đăng Tèo 5460
2 GERMAN M.Sc. “TECHNOLOGY AND RESOURCES MANAGEMENT IN TROPICS AND SUBTROPICS” Đỗ Đăng Tèo 6126
3 Fellowship Opportunity for Master’s Degree in Comparative and International Disability Policy (Joseph) Ngô Tuấn Hiển 5489
4 CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG THẠC SỸ IDEAS 2012 - 2013 Ai Len Đàm Thị Ngân 6189
5 EU Study Scholarships in 2012 Võ Thị Hoàng Yến 8566
6 International Scholarships in 2012 Võ Thị Hoàng Yến 7174
7 22 PhD Scholarships in Social Sciences, University of Trento Đỗ Đăng Tèo 7683
8 PhD stipends at Aalborg University Võ Thị Hoàng Yến 6553
9 Hoc bong cao hoc tai Australia Võ Xuân Hòa 6173
10 Fujitsu Scholarship on Leadership (3months) Võ Thị Hoàng Yến 6015
11 Hoc sau Dai Hoc tai NHAT Võ Minh Phúc 6188
12 University of Sydney World Scholars Ph.D awards Võ Thị Hoàng Yến 5908
13 IFP by ACLS (Joseph) Ngô Tuấn Hiển 6013
 

IFP Alumna Login


Bảng quảng cáo