IFP Vietnam Alumni

Huy động và kết nối nội lực để tạo cơ hội cho sự phát triển bền vững của cộng đồng.

  • Tăng kích thước chữ
  • Kích thước chữ mặc định
  • Giảm kích thước chữ
Home Tài liệu và Báo cáo Học thuật
Published Papers& Researches
Lọc tiêu đề     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 Hop mặt IFPVN ALumni 3/2017 Ban Lien Lac 2590
2 IMPROVEMENT OF MENTAL HEALTH CARE IN VIETNAM Võ Xuân Hòa 13922
3 Phân biệt giữa Journal và Magazine (Joseph) Ngô Tuấn Hiển 17741
4 SURVEY REPORT Lê Dân Bạch Việt 7921
5 BÁO CÁO KHẢO SÁT TÌNH TRẠNG DẠY VÀ HỌC MÔN ĐỊNH HƯỚNG DI CHUYỂN TẠI CÁC TRƯỜNG KHIẾM THỊ THÀNH PHỐ H Lê Dân Bạch Việt 9456
6 First quarterly Human Environmental Resource Organization (HERO) E-bulletin Thy Nu Mai Tran 7231
7 Effective Reading Phan Lê Hải Ngân 13990
8 LIỆU PHÁP ĐỊNH HƯỚNG VÀ DI CHUYỂN CHO NGƯỜI KHIẾM THỊ Lê Dân Bạch Việt 16551
9 Tập huấn kỹ năng hòa giải - Conflict transformation Võ Xuân Hòa 11504
10 Place for publishing your researches (Joseph) Ngô Tuấn Hiển 6565
 

IFP Alumna Login


Bảng quảng cáo