IFP Vietnam Alumni

Huy động và kết nối nội lực để tạo cơ hội cho sự phát triển bền vững của cộng đồng.

  • Tăng kích thước chữ
  • Kích thước chữ mặc định
  • Giảm kích thước chữ
Home Bài báo của Cựu sinh viên
Articles on Papers
Lọc tiêu đề     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 Cộng đồng IFP Alumni tăng cường hợp tác và tương trợ lẫn nhau Võ Xuân Hòa 5830
2 IFP Gia Lai: Tập huấn về dạy học tiếng Anh thân thiện (Joseph) Ngô Tuấn Hiển 6501
3 Truyền dạy nhạc cụ Chăm (Joseph) Ngô Tuấn Hiển 6583
4 Muôn nẻo làm bạn cùng con Trần Thị Thanh Hương 6899
5 Nghề gác kèo ong và công tác bảo tồn khu sinh quyển Trần Thị Thanh Hương 6811
6 Chẩn đoán trẻ khuyết tật: Đường còn dài Trần Thị Thanh Hương 10642
7 Bỏ ngỏ truyền thông y tế Trần Thị Thanh Hương 7718
8 Bất bình đẳng cơ hội và thu nhập Trần Thị Thanh Hương 10477
9 Phát huy nghề truyền thống gác kèo ong vùng U Minh Hạ nhằm sử dụng bền vững đa dạng sinh học Quách Văn Ấn 10155
10 Truyền thông: lúng túng các chuẩn mực giới Trần Thị Thanh Hương 9591
 
Trang 1 trong tổng số 2

IFP Alumna Login


Bảng quảng cáo