IFP Vietnam Alumni

Huy động và kết nối nội lực để tạo cơ hội cho sự phát triển bền vững của cộng đồng.

  • Tăng kích thước chữ
  • Kích thước chữ mặc định
  • Giảm kích thước chữ
Home Bài báo của Cựu sinh viên
Articles on Papers
Lọc tiêu đề     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 Cô Bé Trường Làng lấy bằng Tiến sỹ Khoa học tại Mỹ Blue Autunm 2444
2 Cộng đồng IFP Alumni tăng cường hợp tác và tương trợ lẫn nhau Võ Xuân Hòa 2758
3 IFP Gia Lai: Tập huấn về dạy học tiếng Anh thân thiện (Joseph) Ngô Tuấn Hiển 5392
4 Truyền dạy nhạc cụ Chăm (Joseph) Ngô Tuấn Hiển 5532
5 Muôn nẻo làm bạn cùng con Trần Thị Thanh Hương 5802
6 Nghề gác kèo ong và công tác bảo tồn khu sinh quyển Trần Thị Thanh Hương 5584
7 Chẩn đoán trẻ khuyết tật: Đường còn dài Trần Thị Thanh Hương 8987
8 Bỏ ngỏ truyền thông y tế Trần Thị Thanh Hương 6405
9 Bất bình đẳng cơ hội và thu nhập Trần Thị Thanh Hương 8914
10 Phát huy nghề truyền thống gác kèo ong vùng U Minh Hạ nhằm sử dụng bền vững đa dạng sinh học Quách Văn Ấn 8820
 
Trang 1 trong tổng số 3

IFP Alumna Login


Bảng quảng cáo