IFP Vietnam Alumni

Huy động và kết nối nội lực để tạo cơ hội cho sự phát triển bền vững của cộng đồng.

  • Tăng kích thước chữ
  • Kích thước chữ mặc định
  • Giảm kích thước chữ
Home Nghệ thuật - Giải trí
Poems

Is it really development?

Email In PDF.

Very lovely paper and poem!!!
"Lords of Poverty" was published in 1989, There had been lively debate surrounding it then. After 25 years later, the topic is being repeated, which shows that its caught the interest of a new generation of development workers. But its not a new subject by any means. The introductory poem in the book might ring some bells"
Excuse me, friends, I must catch my jet

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 10 Tháng 12 2012 13:52 Đọc thêm...
 

Một Chút Cho Nhau

Email In PDF.

Gửi nhau chút lửa yêu thương,

Chút se se lạnh, chút hương xuân về.

Chút tình vừa đủ đam mê,

Chút năng lượng để vẹn thề người ơi!

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 31 Tháng 1 2012 20:50 Đọc thêm...
 

CỘI NGUỒN

Email In PDF.

 

Chương trình học bổng IFP

Giúp cho nhân loại bớt đi nghèo nàn

Cùng nhau chia sẻ gian nan

Công bằng xã hội phải mang hàng đầu

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 27 Tháng 12 2011 09:20 Đọc thêm...
 

Viếng hồn Bạch Việt

Email In PDF.

Viếng hồn Bạch Việt

Bạch Việt ơi!

Bạch Việt ơi!

Một vì sao sáng vừa rơi,

 

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 07 Tháng 1 2011 22:51 Đọc thêm...
 

Thơ: TIỄN ANH (Bạch Việt)

Email In PDF.

Cùng gia đình IFP Việt Nam

Thương tiếc anh Lê Dân Bạch Việt (Trần Phước Lĩnh)

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 05 Tháng 1 2011 14:33 Đọc thêm...
 


Trang 1 trong tổng số 3

IFP Alumna Login


Bảng quảng cáo