Video clip về cuộc đời cô Nguyễn Thị Oanh

Thứ sáu, 13 Tháng 5 2011 08:01 (Joseph) Ngô Tuấn Hiển
In

IFP VN Alumni xin trân trọng giới thiệu clip về cuộc đời của cô Nguyễn Thị Oanh, người có công đặt nền móng cho hoạt động công tác xã hội tại Việt nam từ trước năm 1975. Cô Oanh là người đã có nhiều chia sẻ rất sâu sắc cho hoạt động của các Alumni trước khi đi học.

Xin trân trọng giới thiệu link sau:

http://www.youtube.com/watch?v=DGBB3cqEZg0