CHÚC MỪNG LỄ THÀNH HÔN CỦA NGUYỄN TIẾN DŨNG

Thứ tư, 17 Tháng 10 2012 10:46 Lê Thị Mạnh Xuân
In

IFP Vietnam Alumni xin chân thành chúc mừng bạn Nguyễn Tiến Dũng (Cohort 2008) sẽ thành hôn

với cô Lê Thị Ngọc vào lúc 10h ngày 20 tháng 10 năm 2012 tại Tư gia.

Chúc mừng hai bạn Dũng Ngọc trăm năm hạnh phúc.

Trân trọng thông báo để các bạn chúc mừng bạn Dũng.

Ban Lễ Tân.

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 17 Tháng 10 2012 10:53