Quỹ Hỗ trợ Nghệ thuật Hội đồng Anh năm 2011.

Monday, 18 July 2011 18:23 (Joseph) Ngô Tuấn Hiển
Print
There are no translations available.

Hội đồng Anh Việt Nam trân trọng giới thiệu Quỹ Hỗ trợ Nghệ thuật Hội đồng Anh năm 2011.
Quỹ Hỗ trợ Nghệ thuật nhằm mục đích hỗ trợ các nghệ sĩ Việt Nam và các tổ chức nghệ thuật tại Việt Nam. Quỹ cũng nhằm thúc đầy những hoạt động mang tính hợp tác giữa các nghệ sĩ, các tổ chức nghệ thuật ở Việt Nam và Vương quốc Anh đồng thời góp phần nâng cao hiểu biết của công chúng về hai nền văn hoá.
Ai có thể nộp đơn?
Dành cho các cá nhân, nghệ sĩ, giám tuyển hoặc các nhà sản xuất của Việt Nam, những người là công dân Việt Nam hoặc các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật của Việt Nam.
Tiêu chí
Chúng tôi tìm kiếm những tác phẩm và dự án nghệ thuật có những tiêu chí:
Đề xuất được đánh giá như thế nào?
Các đề xuất sẽ do một Ban điều hành độc lập xem xét và đánh giá theo các tiêu chí nêu trên cùng với:
  1. Thành tích của các ứng viên - những dự án đã thực hiện, sự công nhận và đánh giá của giới chuyên môn (nếu có).
  2. Tính khả thi
  3. Tầm nhìn rõ ràng và sự tiếp cận khán giả
  4. Tính khoa học và chất lượng của sự tự đánh giá dự án.
Số lượng đề xuất có thể nhiều hơn khả năng mà chúng tôi hỗ trợ được. Điều này có nghĩa là một số đề xuất dù đáp ứng đủ các tiêu chí cũng có thể không được chọn hoặc sẽ được gợi ý nộp đơn vào lần duyệt sau. Đồng thời xin lưu ý rằng chúng tôi sẽ cân bằng số ‘hồ sơ’ giữa các tổ chức, các dự án hợp tác, các loại hình nghệ thuật, khu vực địa lý và các cách tiếp cận. Chúng tôi cũng khuyến khích những dự án hợp tác giữa nghệ sĩ và nhà tổ chức của hai quốc gia Việt – Anh.
Ban Điều hành Quỹ gồm các Nghệ sĩ, các nhà hoạt động Nghệ thuật nổi tiếng của Việt Nam và Vương Quốc Anh. Ban Điều hành sẽ cùng nhau làm việc để đánh giá và lựa chọn đề xuất được hỗ trợ.
Quyết định của Ban điều hành là quyết định cuối cùng.
Nộp hồ sơ như thế nào?
Bạn có thể tải mẫu đơn tại đây.
Người xin hỗ trợ phải trả lời tất cả các câu hỏi nêu ra trong đơn bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh và gửi đơn tới địa chỉ email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Xin vui lòng nộp thêm tư liệu một số sự án bạn đã thực hiên như hình ảnh, clip âm thanh, kết nối tới các video trực tuyến (nếu có)…v.v…, tốt nhất là dưới dạng điện tử. Điều này đặc biệt quan trọng trong trường hợp Ban điều hành chưa biết tới tác phẩm và các hoạt động nghệ thuật của bạn.
Hoặc có thể lấy mẫu đơn tại văn phòng Hội đồng Anh tại Hà Nội hoặc thành phố Hồ Chí Minh. Nếu nộp đơn dưới dạng bản in, đề nghị gửi đơn với đầy đủ thông tin cùng bản in tư liệu những dự án bạn đã thực hiện tới:
Hội đồng Anh
Quỹ Hỗ trợ Nghệ thuật Hội đồng Anh
20 Thuỵ Khuê
Hà Nội
Việt Nam
(Bà Hà Thiên Hà, Quản lý Văn hoá Nghệ thuật)
ĐT +84 (0)4 37281920
Xin gửi kèm phần ngân sách dự án (dạng Word hoặc Excel).
Chúng tôi khuyến khích người xin hỗ trợ nộp đề xuất qua mạng và bằng cả hai thứ tiếng Anh - Việt.
Xin lưu ý rằng các thông tin trong đơn sẽ được bảo mật. Tuy nhiên, Quỹ sẽ thông báo thường kỳ tên và số tiền tài trợ cho các dự án đã được phê duyệt.
Thời hạn nộp và xử lý hồ sơ
Năm 2011 có 2 thời hạn nộp đơn:
ngày 15 tháng 9
ngày 15 tháng 12
Ban Điều hành sẽ đưa ra thông báo xác nhận tài trợ cho các đề xuất sau khoảng sáu tuần kể từ những thời hạn nêu trên.
Các điều kiện và điều khoản chung